Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

СЕКТОРОТ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

СТРУКТУРА

  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА И БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,
  • ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

КОНТАКТ

Раководител на Сектор: Андреј Димов
Телефон:
Е-маил:

Работно време: Понеделник – Петок: 08:00 – 16:00 часот

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.