Работно време: Пон - Пет 08:00 - 16:00 часот

MK

ENG

ALB

Јавен повик за искажување на интерес и прибирање на барања за организирање на „Меморијален турнир во мал фудбал Љубанци “  – 2022 година

Врз основа на член 49 став 2 и 4 од Законот за здруженија и фондации (“Службен весник на РМ“ бр. 52/10, 135/11) и член 67 од Статутот на Општина Бутел („Службен гласник на општина Бутел“ бр.3/14 и 11/14) Градоначалникот и Одделението за јавни дејности на Општина Бутел, објавуваат

Јавен повик

за искажување на интерес и прибирање на барања за организирање на „Меморијален турнир во мал фудбал Љубанци “  – 2022 година

Previous Јавен повик за искажување на интерес и прибирање на барања за организирање на „Турнир во Баскет  3 Х 3 “  – 2022 година

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.