Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ЈАВЕН ПОВИК ЗА РАБОТНО АНГАЖИРАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

Предмет на јавниот повик е работно ангажирање на 50 невработени лица преку организирање на јавни работи на територијата на општина Бутел во согласност со Проектот за работно ангажирање на невработени лица преку организирање на јавни работи на територијата на општина Бутел бр. 09-07 од 03.01.2023 година.

Previous ЗАПОЧНА СО ИЗГРАДБА НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.