Општина Бутел ја започна пролетната дератизација на целата нејзина територија.

Општина Бутел започна со пролетната дератизација на целата нејзина територија. Дератизирани се 200 шахти со по два мамци.

Во текот на вчерашниот ден дератизацијата почна од северниот дел на Општината кај местото викано Јазирски мост, а беше опфатена и н. Радишани.

Во текот на денешниот ден дератизација се вршеше во: селото Радишани и Расадник.

Во текот на утрешниот ден ќе бидат опфатени населбите: Бутел 1, и Љуботенски Пат, а во понеделник со дератизацијата ќе бидат опфатени: Бутел2, Скопје север и Визбегово.

Дератизацијата ја извршува Центарот за јавно здравје, Скопје, а средствата се обезбедени од буџетот на Општина Бутел.

Komuna e Butelit filloi deratizimin pranveror në të gjithë territorin e saj. 200 puseta u deratizuan.

Gjatë ditës së djeshme, deratizimi filloi nga pjesa veriore e komunës në vendin e quajtur Ura Jazirski , dhe u përfshi edhe lagja Radishan.

Gjatë ditës së sotme, deratizimi u krye në: fshatin Radishani dhe Rasadnik.

Gjatë ditës së nesërme do të mbulohen vendbanimet: Butel 1, dhe rruga e Lubotenit, ndërsa të hënën me deratizim do të mbulohen: Butel 2, Shkupi Veri dhe Vizbegi.

Deratizimi kryhet nga Qendra për Shëndet Publik – Shkup, dhe fondet janë të siguruara nga buxheti i Komunës së Butelit.