Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

KВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ 2022 година.

ПРВ КВАРТАЛ


ВТОР КВАРТАЛ


ТРЕТ КВАРТАЛ


ЧЕТВРТ КВАРТАЛ
ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.