Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

120 ГОДИНИ ОД НАЈТАЖНИОТ ДЕН ЗА МАКЕДОНИЈА

Денес го одбележуваме патрониот празник на општинското основно училиште Гоце Делчев!
Гоце Делчев, таткото на Македонската нација, стожер на Внатрешната Македонска Револуционерна Организација, основоположник на нејзините борбени единици. Под негова врховна команда, професионално се организирани првите реални чети од страна на неговите блиски пријатели Христо Чернопеев, Михаил Апостолов – Попето, Атанас Бабата и Марко Лерински.
Гоце Делчев бил чувар на чистата идеја за посебна држава и нација, отпор кон сите надворешни влијанија коишто нанесувале директна штета на македонскиот идеал.

Previous XII ЛИКОВНА КОЛОНИЈА “ЉУБАНЦИ 2022”

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.