Работно време: понеделник - петок 08:00 - 16:00 часот

MK

EN

ALB

ДЕНЕС, ВО ГОЛЕМАТА САЛА ВО ОПШТИНА БУТЕЛ ЈА ОТВОРИВМЕ МАНИФЕСТАЦИЈАТА “КУЛТУРАТА РАЗНОЛИКОСТ-ФАКТОР ЗА РАЗВОЈОТ”

Оваа манифестација е во организација на здружението на граѓани за култура и уметност “АН – БЛОК”, а во целост e поддржана од Општина Бутел.

Присутните имаа можност да се запознаат со дел од македонската, влашката, српската, албанската, бошњачката, турската и ромската култура. Беа презентирани и народните носии од нашата богата култура и традиција.
Културното наследство претставува мост за поврзување на минатото со сегашноста, меѓу времето и просторот, врска меѓу генерациите, сведоштво за нашето потекло.
Културната разноликост од форми и изрази на духовното и материјалното културно наследство треба да се промовира, заштитува и почитува, за да не се заборават традиционалните вредности.

Previous ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2023 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА БУТЕЛ

ул. “Бутелска” бр. 4, Скопје

Работно време:

понеделник – петок: 08:00 – 16:00 час.

Структура на општината

Општина Бутел © 2022.